Conferència d'Oscar Ciuró “Xarxes, el codi font de la cultura”.

26.02.2010


Compartir: 

Problems viewing videos?
Download latest Flash Player

 

Oscar Ciuró es especialista en gestió cultural digital i e-learning.
Actualment és cap de projectes digitals de l’empresa Trànsit Projectes, Barcelona.
http://www.transit.es

 “Xarxes, el codi font de la cultura”.
Participar i compartir com a elements intrínsecs dels éssers humans.
Les xarxes sumen, expandeixen i distribueixen coneixement. Formen
part de la cultura.