Talk show: Carpeta Compartida

14.11.2009


Compartir: 

Problems viewing videos?
Download latest Flash Player


78.53 MB
Play count: 3213

Descargar archivo original
horitzo-2009-11-14-20-09-27-Talk_show__Carpeta_Compartida.ogg 53.86 MB

 

Des del plató, Antonia Folguera conversa per video-
conferència amb els convidats de diferents ciutats. El talent
emergent i la idea de comunitat entre artistes que residei-
xen en llocs diferents, però que treballen les mateixes disci-
plines, s'uneixen a amb les aportacions dels espectadors per
construir una autèntica carpeta compartida.